Sobre Ruedas 89 - 2015 - page 4

4
/ Institut Guttmann
Editorial
50 anys no és res..., o és molt?
Benvolguts amics i lectors de “Sobre Ruedas”, us pre-
sentem en aquesta ocasió un número extraordinari i
monogràfic de la revista, amb motiu del 50 Aniversari
de la Fundació Institut Guttmann. En aquesta edició
es fa un repàs narratiu a aquests 50 anys i, a través de
diferents articles, s’explica la trajectòria i l’evolució del
projecte Guttmann, que s’ha anat adaptant, i en moltes
ocasions anticipant, als temps; sempre fruit de l’esforç,
la perseverança i el compromís d’un grup, cada vegada
més ampli, de professionals, ex-pacients, familiars, Amics
de la Fundació i associacions.
Us preguntareu perquè aquesta editorial planteja la pre-
gunta sobre la subjectivitat del temps. Doncs ho fa perquè
vivim en una època on la creença en la mesurabilitat i
quantificació de la vida do-
mina tota aquesta era digital,
on la memòria digital és una
mera addicció i acumulació de
dades sense llacunes, recupe-
rables a cop de clic. Es tracta
d’esdeveniments mesurables,
però no narrables. Només la
narració permet explicar una
biografia, una trajectòria, i
proporcionar un coneixement
de la mateixa, evitar que caigui
en l’oblit i donar sentit a un
recorregut vital. Per aquest
motiu hem plantejat una “So-
bre Ruedas” narrativa que expliqui, per part dels seus
protagonistes, com ha estat l’evolució al llarg d’aquests
50 anys, com s’ha anat adaptant el projecte de Guttmann
als temps i com som capaços d’anar configurant un futur
amb el qual somiem.
En aquests 50 anys s’ha assistit a profundes transforma-
cions socials de tot tipus. Però en el nostre cas, a millorar
i prestigiar ostensiblement la neurorrehabilitació i a
ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb
una gran discapacitat física d’origen neurològic, així com
contribuir a la defensa, quan no a la conquesta, dels seus
drets civils, sobre la base de la complicitat, la pedagogia
i la visualització de les necessitats que tenen les persones
amb diversitat funcional i les seves famílies.
Els canvis en l’àmbit de la discapacitat han estat notables
i es requereix una anàlisi, per part del col·lectiu, sobre la
situació actual, les seves amenaces, les seves potencialitats
i els elements configuradors del futur que és desitjable.
Això no és fàcil. La situació de crisi social, els ajustos
econòmics i de canvi que vivim, han fet qüestionar la
mateixa idea de progrés, com a element “conductor”
de la història. Però és que a més els postulats i valors
de la societat que s’ha vingut configurant des de fa unes
poques dècades, nomenada per alguns societat digital (la
Big Data), són oposats al concepte d’Estat Social i, per
tant, a potenciar i respectar la capacitat en la diversitat.
D’aquí la necessitat de revisar les estratègies des de la
comunicació i el paper de les associacions fins la robustesa
dels drets aconseguits i la seva execució real o fins a com
la cooperació, el compartir el coneixement i la innovació
són importants motors del futur. Això és el que s’està
fent aquest any 2015 en els
Debats que s’estan realitzant
mitjançant Jornades o fórmules
telemàtiques on line, amb la
participació de les associacions
i en general el col·lectiu, a
instancies del Consell Social
i de Participació de l’Institut
Guttmann i d’un grup promotor
en el que estan representades
gran part de les organitzacions
de persones amb discapacitat
física i orgànica d’origen neu-
rològic de Catalunya i de la
resta de l’Estat.
No sabem si 50 anys són molts, tal vegada això no tingui
importància, però sí sabem que en aquests 50 anys han
passat moltes coses i de forma molt ràpida, i sabem també
que el col·lectiu de persones amb discapacitat (associacions,
institucions, familiars, afectats, professionals i societat
sensibilitzada) manté la força i la il·lusió de continuar
lluitant i treballant per una societat més inclusiva i hu-
manitzada. Això és el veritablement important.
Gràcies per compartir i participar en els Actes del 50
Aniversari.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...48
Powered by FlippingBook